Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

ETINED Savunuculuk Haftası 2018

ETINED Savunuculuk Haftası 2018

Avrupa Konseyi, 2018 yılında “ETINED Savunuculuk Haftası” etkinlikleri kapsamında Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı tarafından düzenlenen online seminerlere finansal destek sağladı. Etkinlikte Doç. Dr. Salim Razı, ENAI adına bir seminer verdi.

Online seminer kayıtları: https://www.coe.int/en/web/ethics-transparency-integrity-in-education/advocacy-week-free-from-corruption-