Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğrenci Konseyi

Kurumsal akademik dürüstlük kültürümüzün geliştirilmesi tüm paydaşlarla iş birliği gerektirdiğinden, öğrencilerimiz de süreç içerisinde aktif rol almasını bekliyoruz. Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Konseyi, Merkez bünyesinde kurumsal akademik dürüstlük kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Sürecinin önemli paydaşlarından birisi olan öğrencilerin oluşturduğu konsey, (ön)lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşur. Konseye başkan ve başkan yardımcısı liderlik eder. Bu doğrultuda, aşağıda isimleri yazılı öğrenciler Merkezimizin “Öğrenci Konseyi”ni oluşturmakta olup, akademik dürüstlük kültürünün Merkezimizin hedefleri doğrultusunda özellikle öğrenciler arasında kurumsal olarak yaygınlaştırılabilmesi adına farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Öğrenci Konseyi Üyeleri (2022-2023 Akademik Yılı)

 • Temel Serdar Yılmaz (Başkan – İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı Öğrencisi)
 • Gamze Dağdelen (Üye – Japon Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi)
 • Serhat Kahyaoğlu (Üye – İngiliz Dili Edebiyatı Lisans Programı Öğrencisi)
 • Ali Emre Azgın (Üye – Japon Dili Eğitimi Lisans Programı Öğrencisi)
 • Kamil Özkar (Üye – İngiliz Dili Eğitimi Lisans Programı Öğrencisi)

Öğrenci Konseyi Üyeleri (2021-2022 Akademik Yılı)

 • Özgür Çelik (Başkan – İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı Öğrencisi)
 • Nalan Erçin (Üye – İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı Öğrencisi)
 • Temel Serdar Yılmaz (Üye – İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı Öğrencisi)
 • Burcu Özge Razı (Üye – İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi)
 • Senem Çente Akkan (Üye – Japon Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi)
 • İrem Saka (Üye – Japon Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi)
 • Emre Uygun (Üye – İngiliz Dili Eğitimi Lisans Programı Öğrencisi)

Öğrenci Konseyi Nasıl Çalışır?

Öğrenci konseyi Merkez yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Kurumsal akademik dürüstlük kültürünün tesis edilmesinde aktif rol oynar. Bu kapsamda, öğrencilere yönelik farkındalık artırmak amacıyla etkinlikler düzenler. Konsey, yapılan etkinlikleri değerlendirmek ve yeni etkinlikler planlamak amacıyla ayda bir kez, tercihen her ayın son haftası, toplanır. Toplantı öncesinde gündem maddeleri Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından belirlenerek konsey üyeleri ile paylaşılır. Toplantı sonrasında alınan kararlar ve tartışılan konular aylık olarak raporlaştırılarak arşivlenir. Konseyin görev süresi dolduğunda, ilgili raporlar Merkez yönetimine teslim edilir.

Öğrenci Konseyi Üyeleri Nasıl Seçilir?

 1. Akademik Dürüstlük Uygulama ve Araştırma Merkezi her akademik yıl başında web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından üye başvurusu çağrısı yapar.
 2. Öğrenci konseyinde yer almak isteyen öğrenciler başvuru motivasyonlarını içeren, 500 kelimeyi geçmeyecek bir niyet mektubu ile başvurularını yaparlar.
 3. Başvurular, Merkez Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve her bir öğrenim kademesinden – (ön)lisans, yüksek lisans ve doktora – en çok üçer olmak üzere toplam en çok dokuz öğrenci konseye seçilir.
 4. Seçilen öğrencilerin görev süreleri bir (1) yıl ile sınırlıdır. Seçilen öğrencilerin görev süresi bir sonraki akademik yıl başında Konseye seçilen öğrencilerin atanmasıyla sona erer.
 5. Seçilen öğrenciler Merkezin web sayfasında “Öğrenci Konseyi” başlığı altında duyurulur.
 6. Başkan ve Başkan Yardımcısı Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere belirlenir.