Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Faaliyet Raporları

Merkezimiz, 24 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Yönetmelik ile faaliyetlerine başlamış olup, yıllık faaliyet raporlarımız ve sunumlarımız ekte sunulmaktadır.

Ekler

Akdemik_Etik_Uygulama_ve_Arastirma_Merkez_Faaliyet_Bilgileri_2021.pdf
Akdemik_Etik_Uygulama_ve_Arastirma_Merkez_Faaliyet_Raporu.2023.pdf
Akdemik_Etik_Uygulama_ve_Arastirma_Merkez_Faaliyet_Raporu_2022.pdf
COMU_CAI_Faaliyetler_2021.pdf
COMU_CAI_Faaliyetler_2022.pdf
COMU_CAI_Faaliyetler_2023.pdf