Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezimiz

Amaç ve Hedeflerimiz

Akademik dürüstlük, bireylerin değerleri ve eylemleri üzerine inşa edilen ve kurumların desteği ile varlığını sürdüren kapsayıcı bir kavramdır. Her türlü eğitim öğretim faaliyeti ve eğitim öğretim sürecinin her paydaşı akademik dürüstlük kavramının kapsamına dahildir. Akademik dürüstlük, belirli bir bölüme ya da programa ait bir kavram olmamakla birlikte, eğitim kurumlarının her türlü faaliyeti ile doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda Merkezimiz, akademik dürüstlüğü ilgilendiren ulusal politikalarımız doğrultusunda akademik dürüstlük ile ilgili kurumsal politikamızın geliştirilmesi ve geliştirmiş olduğumuz bu kurumsal politika doğrultusunda verilecek olan eğitimler aracılığıyla akademik dürüstlük ile ilgili farkındalık oluşturmayı ve dolayısıyla da akademik dürüstlük ihlallerini önlemeyi amaçlanmaktadır. Kurumsal olarak geliştireceğimiz önleyici politikalar aracılığıyla, sadece öğrencilere değil aynı zamanda öğretim elemanı, yönetici ve idari personele de rehberlik edilmesi ve tüm bu paydaşların bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Merkezimiz tarafından yürütülen ilgili projeler ve araştırmalar aracılığıyla, kurumsal politikalarımızın güncel tutulması hedeflenmektedir. Merkezimiz ayrıca gerek yurt içinden gerekse yurt dışından akademik dürüstlük politikası geliştirmek ya da politikalarını güncel tutmak isteyen diğer yükseköğretim kurumlarına da rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.