Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Dürüstlük Projesi (PAICKT)

Akademik Dürüstlük Projesi (PAICKT)

PAICKT projesi Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş olup, proje kapsamında, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye’de bulunan yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci, akademisyen ve yöneticilerden 2019 yılı içerisinde anket ve mülakat aracılığıyla veri toplanmıştır. Böylelikle, ulusal akademik dürüstlük politikaları ve uygulamalarının güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Proje raporu hem iyi uygulama örneklerini rapor etmekte hem de olası zayıflıkların uygun bir şekilde nasıl çözülebileceğine ilişkin öneriler sunmaktadır. Doç. Dr. Salim Razı, PAICKT projesinde Türkiye koordinatörü olarak görev almıştır.

Proje raporu: https://rm.coe.int/project-on-academic-integrity-in-armenia-azerbaijan-georgia-kazakhstan/1680992c0b