Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyon

ÇOMÜ Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyonu

Üniversitemizin “kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak” misyonu doğrultusunda, kalite güvencesi çalışmalarının kaçınılmaz bir bileşeni olan kurumsal akademik dürüstlük kültürünün gelişimine öncülük etmek

ÇOMÜ Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi Vizyonu

Akademik dürüstlüğün temel değerleri tüm paydaşları tarafından benimsemiş bir üniversite haline gelerek yalnızca ülkemiz yükseköğretim kurumları için değil global ölçekte iyi uygulama örneği teşkil etmek ve global ölçekte akademik dürüstlük politikalarının yapılandırılmasında belirleyici rol oynamak

Değerlerimiz

Merkezimiz, akademik dürüstlük ile ilgili küresel ölçekte faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla sıkı bir iş birliği içerisinde bulunarak, akademik dürüstlükle ilgili kabul görmüş şu altı temel değeri benimsemiştir. Bu değerlerimiz:

  • Dürüstlük
  • Güven
  • Adalet
  • Saygı
  • Sorumluluk
  • Cesaret