Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Personel Oryantasyon

Merkezimiz bünyesinde görev yapmakta olan Müdür, Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri dışında personel bulunmadığından, personele yönelik oryantasyon faaliyeti yapılamamıştır.

Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan akademisyenler; ön lisans, lisans, lisansüstü ve yabacı uyruklu öğrenciler için 19-21 Ekim 2021 tarihleri arasında dört farklı oturumda akademik dürüstlük kültürü geliştirilmesine yönelik seminerler düzenlenmiş. Seminer sunum dosyalarına "Materyaller" sekmesinden erişim sağlanmaktadır.