Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

INQAAHE Talks FAITH Projesi Sunumu

Dr. Salim Razı Merkezimiz tarafından yürütülmekte olan "Facing Academic Integrity Threats" Erasmus projesinin çıktılarını 29 Mart 2023 tarihinde Uluslararası Yükseköğretim  Kalite Güvencesi Ajansları Ağı tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen "INQAAHE (The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) Talks" etkinliğinde tanıttı.

INQAAHE web sayfasındaki etkinlikle ilgili bilgi için lütfen tıklayınız.