Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

CEENQA FAITH Proje Sunumu

Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Salim Razı, Orta ve Doğu Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Ajansları Ağı (CEENQA) tarafından davet edildiği çevrimiçi etkinlikte Merkezimiz adına yürütücülüğünü yaptığı "Facing Academic Integrity Threats" Erasmus projesinin çıktılarının yükseköğretimde kalite güvencesini sağlama ve akredite etmedeki önemine değindi.

Etkinlikle ilgili CEENQA haber metni için tıklayınız.