Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

"AMEA Integrity" Kurucu Üyeliği

Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı'nın kurucu yönetim kurulu üyesi olarak 2017-2023 yılları arasında görev alan Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Salim Razı, yeni bir girşime öncülük ederek akademik dürüstlük ile ilgili faaliyetlerin Afrika, Orta Doğu ve Asya bölgesine yayılmasına olanak sağlamak amacıyla "AMEA Integrity" ağını hayata geçiren kurucu üyelerden birisi olmuştur. AMEA Integrity ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.