Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

“Akademik Dürüstlük İhlalleriyle Yüzleşme” Projemize 275bin Avroluk Destek

Akademik Dürüstlük İhlalleriyle Yüzleşme” Projemize 275bin Avroluk Destek

Üniversitemizin yürütücüsü olduğu ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Salim Razı’nın koordinatörlüğünü yaptığı “Akademik Dürüstlük İhlalleriyle Yüzleşme” (Facing Academic Integrity Threats – FAITH) başlıklı Erasmus+ KA220-HED – Yükseköğretim için İş Birliği Ortaklıkları projemize Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 274.709 avro destek sağlanmıştır.

Proje ekibinde Üniversitemizden Prof. Dr. Ece Zehir Topkaya, Doç. Dr. Tolga Özşen, Doç. Dr. Mehmet Sercan Uztosun ve doktora öğrencisi Özgür Çelik yer almaktadır. Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı (Çekya), Konstanz Üniversitesi (Almanya), Porto Üniversitesi (Portekiz) ve Maribor Üniversitesi (Slovenya) ise projeye ortak olarak destek vermektedir. Proje ekibinde Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı’nı temsilen Çekya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İngiltere, İsveç, Litvanya ve Slovakya’dan araştırmacılar bulunmaktadır. Ayrıca, Slovenya Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansı da projede iştiraki ortak olarak yer almaktadır.

FAITH projesinde, Avrupa akademisinde hali hazırda var olan pek çok kurumsal akademik dürüstlük politikasının ciddi sorunlar barındırıyor olmasının akademi için bir tehdit oluşturması görüşü doğrultusunda üç temel çıktı bulunmaktadır. İlk çıktıda, küresel düzeyde akademik dürüstlük politikalarına ilişkin iyi uygulamaların listelenip sınıflandırıldığı bir kılavuz oluşturulacak ve söz konusu kılavuz, politika yapıcılara tanıtılacaktır. İkinci çıktıdaysa, eğitimde akademik dürüstlük ihlallerini engellemek amacıyla eğitim materyalleri geliştirilecektir. Son olarak üçüncü çıktıda, onarıcı adalet kavramı çerçevesinde akademik dürüstlük ihlallerinin sebep olduğu mağduriyetler için online etkileşimli bir destek ağı geliştirilecektir.

Üç yıl sürecek olan projenin açılış toplantısı Çekya’da düzenlenecek olup, ortak katılımlı eğitim etkinlikleri 2022 yılında Slovenya’da 2023 yılındaysa Almanya’da gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 2022 yılında Portekiz’de ve 2024 yılındaysa Türkiye’de konferans (European Conference on Academic Integrity and Plagiarism) düzenlenecektir.