Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğrenci Konseyi: Başvuru

Kurumsal akademik dürüstlük kültürümüzün geliştirilmesi tüm paydaşlarla iş birliği gerektirdiğinden, öğrencilerimiz de süreç içerisinde aktif rol almasını bekliyoruz. Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci Konseyi, Merkez bünyesinde kurumsal akademik dürüstlük kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir. Sürecinin önemli paydaşlarından birisi olan öğrencilerin oluşturduğu konsey, (ön)lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşur. 2023-2024 akademik yılı için Öğrenci Konseyi'nde görev almak isteyen öğrencilerin, 500 kelimeyi geçmeyen motivasyon mektuplarını cai@comu.edu.tr e-posta adresine 23 Ekim 2023 saat 17:00'dan önce göndermeleri gerekmektedir. Yapılan başvurular Merkez Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, Konsey'de görev alacak öğrenciler belirlenecektir. Konseyle ilgili detaylı bilgi için:

https://cai.comu.edu.tr/hakkimizda/ogrenci-konseyi-r33.html